Min vision för Botkyrka

Botkyrka kommun är en fantastisk plats med mycket potential. Men det är också en kommun som kantras av problem som
finns i Sverige. Mitt mål som ansvarig politiker i Botkyrka kommer vara att ta till vara på och utveckla allt det goda som finns och samtidigt aldrig strunta i problemen och utmaningarna.

Jag drivs av Socialdemokratiska ideal som bygger på att alla som kämpar ska kunna lyckas. Det betyder att vi ska bygga ett samhälle som finns där när man behöver en som mest, men inte ett samhälle som håller emot när det går bra.

Botkyrka påverkas mycket från tiden då miljonprogrammen byggdes fram. Det är nu tid att ta stegen i utvecklingen mot något nytt, mot modernare mer levande stadsdelar. Denna utveckling kommer jag som ansvarig politiker jobba outtröttligt mot, och det är denna utveckling jag mest kommer skriva om i denna blogg.

Men för att sammanfatta hur det ska gå till kan man dela upp det i fem punkter:

Nya moderna stadsdelar och bryta bostadssegregationen
Genom att bygga fler och nya bostäder ska vi bygga mer moderna och levande stadsdelar där alla kan hitta en bostad. Det kommer skapa mer trivsel och trygghet samtidigt så bryter vi bostadssegregationen.

Rejäla satsningar på skolan
Om vi ska bygga ett starkt samhälle så måste vi bygga det från grunden. Därför kommer fokus alltid vara på att göra skolan bättre.

En omsorg som man kan lita på
När man behöver omsorg så ska samhället finnas där, för
det är man värd.

Att alla ska kunna känna sig trygga
Ingen ska behöva vara rädd för sin granne eller känna sig otrygg i om samhället finns där när man behöver den. Därför kommer jag alltid att jobba nära polisen för att stoppa den kriminalitet som påverkar så många, samtidigt som vi ska stärka samhället så att om man behöver så ska samhället finnas där och ge stöd.

Att alla ska kunna vara med och påverka kommunens utveckling.
Det låter som en klyscha, men jag tror på riktigt att vi blir smartare tillsammans. Därför vill jag att vi i Botkyrka ska ha en bra närdemokrati där många röster blir hörda.

facebook Twitter Email