Budget 2018 är krafttag för att stärka Botkyrka och skapa mer trygghet!

Nu är vi klara med budgeten för 2018 och den 23 november ska jag argumentera för den i kommunfullmäktige. Det ska bli spännande, för Botkyrka är i en spännande fas, något är på gång, något som vi måste förvalta och stärka. Därför lägger vi en budget för att stärka hela Botkyrka.

Vi har påbörjat bygget av det vi kallar nya Botkyrka. Vi ska bygga 4000 bostäder på fyra år. Det gör både att vi Botkyrkabor ska kunna hitta den drömbostad som vi vill ha, i alla våra stadsdelar. Men det gör också att vi skapar tryggare och modernare stadsdelar.

Nu ska vi stärka denna utveckling, för bygget av nya Botkyrka är så mycket mer än bara hus och bostäder. Det handlar om att alla ska kunna känna sig trygga med att välfärden, skolan och omsorgen finns där när man behöver den. Men också att vi ska skapa mer levande stadsdelar där folk möts och har trevligt.

Det är näst intill omöjligt att beskriva en hel budget och med alla de tankar som ligger bakom varför vi gör som vi gör, men jag ska ändå försöka ge en översiktlig bild nedan.

Skola och omsorg!

För att alla ska kunna må bra, utvecklas och känna sig trygga i Botkyrka så måste skolan och omsorgen vara bra. Därför satsar vi mycket på detta. Den största satsningen vi gör är att anställa fler personer inom skolan och omsorgen och på så sätt kan ge fler löften om vad skolan och omsorgen ska leverera.

Det som är extra bra med detta är att vi använder oss av regeringens extratjänster för att anställa personer som idag är arbetslösa. På så sätt får en arbetslös ett arbete och inkomst, samtidigt som vi gör välfärden bättre.

Exempel som detta skapar är:

  • Vi kan ge en promenadgaranti till alla äldre inom hemtjänsten och på vård och omsorgsboenden.
  • Vi kommer ha fler vuxna i klassrummen som skapar studiero och lugn. Samtidigt som läraren får med tid för att hjälpa sina elever.

Detta och fler saker kommer jag kunna berätta mer om framgent.

I skolan gör vi också en jättesatsning med 22 extra miljoner. Resultaten i Botkyrkas skolor går upp, men tyvärr är resultaten väldigt olika. Därför kommer vi fördela dessa 22 miljoner direkt till de skolor med lägst resultat, så att de kan göra vad som behövs för att höja resultaten. Till exempel köpa in bättre material, anställa än fler vuxna, erbjuda utökad läxhjälp och mycket mer. För i Botkyrka ska alla skolor hålla måttet!

Tryggare stadsdelar!

Vi gör också mycket för att skapa mer trygga och levande stadsdelar. Tyvärr upplever för många Botkyrkabor  sig otrygga, detta måste vi ta tag i. En del är att vi nu har utvecklat ett mycket nära samarbete med polisen, och inom kort kan jag berätta mer om konkreta åtgärder vi kommer göra där.

I budgeten fokuserar vi på att skapa tryggare, snyggare och mer levande stadsdelar. Vi lägger pengar på belysning, bättre gångstråk och trevligare parker. Vi gör också stora satsningar på idrotten. Totalt lägger vi 161 miljoner på bättre idrottytor. Det innebär till exempel att vi ÄNTLIGEN kommer rusta upp Rödstu Hage och Brunna, med många fler platser.

Vi kommer också öppna fler mötesplatser för Botkyrkabor att umgås och mötas på. Vi ska öppna föreningshus i Fittja. Vi ska öppna en mötesplats för unga vuxna i hallunda Norsborg och vi ska öppna en ny fritidsgård i Kassmyra.

Det finns väldigt mycket mer att prata om i denna budget. Men det får jag återkomma om. Hör av dig om du har tankar på vad mer vi borde göra för att utveckla Botkyrka!

 

facebook Twitter Email