Aktuellt

Grattis studenter! Dags för bostadsgaranti för unga i Botkyrka

Att ta studenten är stort. Det är ett steg in i vuxenlivet, ett steg mot massa möjligheter men också massa ansvar och utmaningar. En utmaning för unga är att få sin första bostad, att kunna flytta hemifrån och påbörja sitt vuxna liv. Jag vill att alla ungdomar ska kunna flytta hemifrån i Botkyrka. Därför vill vi skapa en bostadsgaranti för unga, en flytta-hemifrån-garanti helt enkelt!

Idag har ungdomar det mycket svårt att hitta en bostad, ett eget hem att utgå ifrån. När vi bygger nya Botkyrka är därför billiga hyresrätter och ungdomsbostäder mycket viktiga. Utöver det vill vi kunna garantera alla unga i Botkyrka en bostad, att alla ska kunna flytta hemifrån. I dagarna tar massa ungdomar studenten. Massa gymnasister…

Läs mer

Språkkrav för högre kvalite i omsorg och förskola

För mig som Socialdemokrat är kvaliten i skola och omsorg högsta prioritet. Kvalitén skapas i mötet mellan personal och Botkyrkabor. Vi har höga förväntningar på våra verksamheter därför vill vi genomföra en stor språksatsning för alla anställda. Parallellt med detta ska vi höja språkkraven vid nyanställning och på så sätt höjer vi både kvalitén för Botkyrkaborna och stärker språkkompetensen för våra anställda. Svenska ska vara vårt grundläggande språk i verksamheterna.

Inom äldreomsorgen är språket viktigt, inte minst för personer som drabbats av demenssjukdomar eller som har naturlig nedsatt hörsel, som åldern fört med sig. Det är också viktigt utifrån att anhöriga ska känna trygghet. Ingen ska känna sig rädd för att bli missförstådd. I förskolan är det viktigt att barnen får möta personal som kan…

Läs mer

Ordning och reda är skolans största utmaning

Vi måste få ordning och reda i skolan, i klassrummet och på rasterna. Skolan är för oss Socialdemokrater i Botkyrka största prioriteringen. Lyckas vi inte med skolan och förskolan så kommer dagens problem även att vara morgondagens problem. Vi har under de senaste åren satsat mycket på att öka kvalitén i skolan. Men skolan måste bli ännu bättre, fler barn måste lyckas i skolan. Därför är vårt besked inför framtiden att skolan alltid ska komma först.  

Idag är stöket  ett av skolans största problem. Vi ser allt för många barn som kämpar varje dag, men som blir störda. Så kan vi inte ha det. Störande inslag i klassrummet, så som mobiltelefoner med mera, ska kunna förbjudas och vi behöver aktivt arbeta för ett snällare språk i skolan. Alldeles för ofta hör…

Läs mer
facebook Twitter Email