Språkkrav för högre kvalite i omsorg och förskola

För mig som Socialdemokrat är kvaliten i skola och omsorg högsta prioritet. Kvalitén skapas i mötet mellan personal och Botkyrkabor. Vi har höga förväntningar på våra verksamheter därför vill vi genomföra en stor språksatsning för alla anställda. Parallellt med detta ska vi höja språkkraven vid nyanställning och på så sätt höjer vi både kvalitén för Botkyrkaborna och stärker språkkompetensen för våra anställda. Svenska ska vara vårt grundläggande språk i verksamheterna.

Inom äldreomsorgen är språket viktigt, inte minst för personer som drabbats av demenssjukdomar eller som har naturlig nedsatt hörsel, som åldern fört med sig. Det är också viktigt utifrån att anhöriga ska känna trygghet. Ingen ska känna sig rädd för att bli missförstådd.

I förskolan är det viktigt att barnen får möta personal som kan hjälpa dem med deras språkutveckling. I dagsläget är det alldeles för många barn som inte får tillräckligt goda svenskakunskaper. Alla barn förtjänar lika möjligheter till skolframgång och då är förmågan att tala och skriva på svenska helt avgörande. Därför behöver kommunen säkerställa att alla anställda kan jobba språkutvecklande.

Vi vill därför se över hur högre språkkrav kan ställas för alla nya som anställs inom omsorgen och förskolan. Vi vill också skapa förutsättningar för arbetsplatsförlagd språkutbildning för befintlig personal där man ska få språkträning och möjlighet till att utvecklas i tal såväl som skrift. Detta kan till exempel ske i samarbete med idéburen verksamhet.

Botkyrka har en väldigt språkbegåvad personal och många kan flera olika språk utöver svenska. Botkyrka är dessutom ett förvaltningsområde för finska språket. Botkyrka är en kommun där flerspråkighet alltid kommer vara en tillgång. Samtidigt har kommunen som arbetsgivare ett ansvar att säkerställa att alla medarbetare har de kunskaper som behövs för att utföra uppdraget.

Målet är att stärka befintlig personal i det svenska språket samtidigt som vi sätter tydliga krav på svenska vid anställning

facebook Twitter Email