Budget som ska göra skillnad

Vi ska alltid bygga ett Botkyrka som gör folk trygga, och stärker Botkyrkaborna. Därför är jag glad över att i den första budgeten som jag presenterar har vi tydliga satsningar på välfärden!

Jag ska kort försöka berätta om några delar.

Vi gör rekordstora satsningar på skolan. Detta handlar om två delar. Vi gör Sveriges STÖRSTA kommunala lärarlönelyft, där alla lärare får en löneökning på 1200kr i månaden. Detta gör vi eftersom att vi vill behålla alla våra fantastiska lärare och även locka till oss dom bästa.

Sen gör vi också stora satsningar för att kunna få fler vuxna i skolan. Vi vet att det är svårt för lärare att hinna ge stöd åt alla elever och att eleverna kanske inte får allt stöd de behöver. Därför satsar vi i denna budget pengar på att anställa fler vuxna i skolan. Det kan handla om att anställa lärarassistenter som kan vara med i klassrummet eller hjälpa till med annat, så att lärarna kan vara med och stödja eleverna.

Sen gör vi också en stor satsning på hemtjänsten och omsorgstiden. Här satsar vi 11 miljoner på att skapa det som vi kallar “egen tid”. Det innebär att alla som har hemtjänst får mer omsorgstid och denna tid bestämmer dom helt själva över vilka insatser och stöd som dom vill ha. Detta blir en verklig valfrihet för våra medborgare.

Denna satsning är också smart på så vis att vi får dubbel effekt av Botkyrkabornas skattepengar. För genom att erbjuda mer omsorgstid till hemtjänsttagarna så kan vi erbjuda personalen rätt till att jobba heltid. Helt enkelt bra personalpolitik.

Sist men inte minst anställer vi fler personer som ska jobba närmare polisen så att kommun och polis får ett närmare samarbete.

facebook Twitter Email