Inget Idéhus

Jag har, som ny kommunstyrelsens ordförande, stått inför mitt första svåra beslut. När jag fick reda på att kostnaderna drog iväg för Idéhuset, tog jag direkt beslutet att initiera en rejäl diskussion för att kunna ta bästa beslut för Botkyrkaborna.

Som kommunstyrelsens ordförande och ansvarig politiker i Botkyrka kan jag aldrig låta prestige ta beslut åt oss. Vi måste därför våga ta svåra, tuffa beslut. Därför var det ett svårt beslut att inte gå vidare med Idéhuset i Tullinge.

Det har länge varit diskussioner om Idéhuset i Tullinge. Det har funnits ett motstånd men också en önskan om utveckling. När jag i dagarna fick underlag om att det planerade Idéhuset riskerade bli mycket dyrare var det dags att verkligen fundera ett varv.

Med ökade kostander och det stora motståndet till Idéhuset känns det skönt att kunna ta beslut om att inte gå vidare med de planerna.

Men utvecklingen i centrala Tullinge måste fortfarande till. Centrala Tullinge behöver ett nytt bibliotek, utveckla skolan, fler mötesplatser för föreningar med mera. Centrala Tullinge är inte färdigt.

Därför kommer jag nu:
För det första driva på Landstinget om en ny pendeltågsuppgång. Och jag kan i dessa diskussioner också tänka mig att diskutera hur kommunen kan vara med och finansiera uppgången. Men för att detta ska bli verklighet måste Moderaterna i landstinget vilja göra denna utveckling.

Jag kommer också påbörja ett arbete med hur vi ska utveckla Falkbergsskolan, som idag är undermålig och som borde kunna bli en bättre mötesplats.

Jag lovar också att återkomma med en karta om hur centrala Tullinge ska utvecklas. Men denna karta ska tas fram med Botkyrkaborna, så att även om alla inte håller med, så är deras tankar med från början.

facebook Twitter Email