Mer satsning på trygghet!

Fler känner sig otrygga, det är inte acceptabelt. Jag möter fler och fler som pratar om att de vill skapa mer trygghet och ro i sina stadsdelar. Vi kan också se i årets medborgarenkät i Botkyrka att många fler känner sig otrygga. Detta tar jag inte lättsamt på, vi måste tillsammans vända den trenden!

Trygghet skapar vi tillsammans. Det är inte okej att ett fåtal kriminella förstör för så många av oss Botkyrkabor. Därför har jag gjort det till en av mina huvuduppgifter som ansvarig politiker att samverka med polisen för att mota bort de kriminella och ge plats åt allt gott som sker.

Därför skapade vi de mest strategiska och täta samarbetet mellan kommun och polis som någonsin funnits i Botkyrka. Där skapar vi lägesbilder varje vecka som vi kan gemensamt agera på. I det samarbetet har vi på ett mycket mer effektivt sätt kunnat både förebygga och reagera om något skett, kunna hjälpa Botkyrkabor som hamnat i otrygghet och göra förändringar för att se till så att allt det bra som sker i våra stadsdelar får ta mer plats.

Men vi är långt ifrån klara. Därför är jag glad att vi på kommunfullmäktige i januari kommer ta ännu fler beslut för att förstärka vårt trygghetsarbete.

För att matcha polisens ökade resurser ska vi anställa fler i kommunen som jobbar direkt med trygghetsfrågor. Det gör att vi kan arbeta långsiktigt för att skapa mer trygghet.

Vi ska också se över om kommunen kan vara med och bidra för att sätta upp fler trygghetskameror i kommunen. På så sätt kommer vi kunna ha bättre koll på väl utvalda platser.

Detta är två mycket viktiga beslut för att skapa mer trygghet.

Sen ska man aldrig glömma att trygghet börjar i skolan för skolframgång är den bästa skyddsfaktorn, dvs om du klarar gymnasiet har du nyckeln till ett gott liv. Därför är det också bra att vi nu satsar mer pengar på våra grundskolor, framförallt dom som har för låga resultat.

För det är genom att stärka hela Botkyrka, alla elever, föreningar, engagerade Botkyrkabor, som vi tillsammans kan skapa trygghet och ro.

 

facebook Twitter Email