Utvecklingen av centrala Tullinge

Nu tar vi nästa steg om centrala Tullinge! Denna gång ska vi göra det djupgående och i dialog med Botkyrkabor från början.

Från att jag meddelade att vi inte skulle gå vidare med utvecklingen av Idéhuset har vi jobbat vidare med hur vi ska utveckla centrala Tullinge. Nu har vi lyckats samla alla markägare i centrala Tullinge och även centrumägaren. Dom alla vill vara med i en utveckling av platsen.

Men det är inte dom som ska bestämma hur det ska se ut. Utan vi ska se till att ha rejäla dialoger i flera veckor om hur den nya kartan för centrala Tullinge ska se ut. I två veckor innan sommaren och två veckor efter sommaren bjuds alla ni in och vara med och diskutera hur ni vill att det ska se ut. Sedan kommer vi med era tankar i bakhuvudet rita en ny kartbild.

Gå gärna in på denna sida och anmäl dig till dialogerna:
 
Klicka här
 

facebook Twitter Email