Utvecklingen av nya Botkyrka

Min ide och mål börjar bli tydligare om vad vi behöver göra. Nu har första halvåret på mitt uppdrag som ansvarig politiker i Botkyrka gått. Det har varit en tid med mycket händelser, svåra beslut och många bra och svåra samtal med engagerade Botkyrkabor.

Jag tror att Botkyrka är på gång in i ett nytt läge, ett läge som jag som politiker vill utnyttja och skapa framtidens Botkyrka. Ett Botkyrka som gör upp med de problem som miljonprogrammen delvis lämnat efter sig. Inte att kasta bort miljonprogrammen, för dom är vackra platser, men med så mycket mer potential.

Jag vill vara med och bygga ett framtidens Botkyrka, låt oss kalla det nya Botkyrka. I detta Botkyrka så har vi bygget massa fler bostäder, nya hem. I det bygget ska vi hela tiden se till att bygga den bostadsform som saknas i varje stadsdel. Det handlar delvis om att förverkliga
livet för Botkyrkabor men också bryta bostadssegregationen. Detta kommer vara ett stort fokus för mig de kommande åren.

För vi har ett problem. Det är tyvärr många Botkyrkabor som tvingas flytta från sina stadsdelar. Inte för att dom egentligen vill utan för att det inte finns en bostad i stadsdelen som passar deras läge i livet.

När man vill flytta hemifrån, får familj, skiljer sig, blir äldre med mycket mer så kommer man vilja ha bostäder som passar den delen av livet. Därför behöver det finnas en blandning av bostäder i varje stadsdel. Idag finns det väldigt mycket hyresrätter i några stadsdelar. Medan det finns en stor övervikt av bostadsrätter och villor i andra stadsdelar. Vi måste blanda upp. För då förverkligar vi drömmar för Botkyrkabor, och som en bonus så bryter vi bostadssegregationen.

Därför kommer jag outtröttligt jobba för att vi förtätar, moderniserar och bygger nya bostäder, nya hem, i alla våra stadsdelar.

facebook Twitter Email