Vi måste tillsammans får bort knarkhandeln från våra gator!

Som kommunstyrelsens ordförande jobbar jag aktivt för att skapa mer trygga och trivsamma stadsdelar. Det handlar om allt ifrån nya bostäder, mer belysning, mer idrottsplatser, föreningsaktiviteter, lugn skola och mycket mer. Men en sak som jag fokuserar just nu på är knarkhandeln. Den sker mer och mer öppet och är en mycket viktig del att få bukt på för att skapa trygghet i våra stadsdelar. De senaste åren har något hänt, både de som säljer och de som köper är mer öppna med det. Det är oroande. Detta skapar naturligtvis oro och är ett problem för våra stadsdelar.

 Man ska veta att om man säljer knark i Botkyrka så vet polisen om det och får det på film. Det är en del i polisens utökade arbete i vårt samarbete för mer trygghet. Men utmaningen är större.

Idag så vet de som säljer hasch, att om de blir tagna av polisen så kommer de vara ute på gatan igen efter bara ett dygn eller två. Detta eftersom vissa domar i våra domstolar har gjort att man vet exakt hur mycket knark man kan bära med sig för att hamna under vissa straff och därmed kan polisen inte stoppa dem. Vi politiker i kommun och regering måste tillsammans ge polisen möjlighet att faktiskt ta fast de som skapar så mycket otrygghet.

Därför kommer jag, med mina erfarenheter och med berättelser från Botkyrka ta en aktiv diskussion med regeringen om hur vi kan agera för att stoppa den öppna droghandeln. Hur vi kan se till att polisen får de verktyg som de behöver för att kunna ta fast de som säljer.

För vi måste få bort knarkhandeln från Botkyrkas gator!

För hur ser det egentligen ut i Botkyrka och med droghandeln?

Jag möter många Botkyrkabor varje vecka, och det är sällan som knarkhandeln inte kommer på tal. Många har sett eller vet att den sker och det skapar otrygghet. Man vet att det ligger organiserad brottslighet bakom och därmed en del våld. Detta vill man inte ha i sina stadsdelar.

Vi kan se i vår ungdomsenkät att allt för många ungdomar har fått erbjudandet att testa narkotika och att det är alldeles för många som ser narkotika i sin vardag. Vi kan däremot se att väldigt många ungdomar tackar nej till att testa droger. För i Botkyrka är det en mindre andel ungdomar som har testat droger än det är i övriga delar av länet. Bland pojkar i årskurs 2 i gymnasiet är det hela 8 procent mindre som testat droger i Botkyrka än i övriga länet.

Det är bra, ändå så är knarket mycket närvarande i vår kommun. Och det är för att det är här det säljs. Vi måste få bort de få kriminella som använder Botkyrka som sin plats att sälja på. Det förstör för alldeles för många av oss Botkyrkabor!

facebook Twitter Email