Omsorg med riktiga valmöjligheter

Äntligen! Nu tar vi för mig och många äldre i Botkyrka ett efterlängtat och viktigt beslut. Vi ökar valmöjligheterna i omsorgen och gör så att du får bestämma mer!

För mig är detta mycket viktigt. Först och främst är våra seniorer värda en bra omsorg, och bara för att man blir äldre så ska man inte sluta bestämma över sin vardag. Men också på ett personligt plan. När min pappa fick sin alzheimer diagnos stod jag och min bror inför många nya beslut. Rätten och möjligheten att få välja innehåll och kunna anpassa omsorgen utifrån pappas behov blev viktigt.

Jag har under min tid som kommunstyrelsens ordförande pratat med många äldre om rätten till fler valmöjligheter och sedan dryga året har vi jobbat med att ta fram beslut om hur vi ska ha en omsorg där du bestämmer mer.

För mig är omsorg (och skola) grundläggande i bygget av nya Botkyrka. Nu tar vi beslut om 9 punkter för mer självbestämmande i omsorgen. Läs om dom nedan, och hör gärna av dig med vad du tycker:

  1. Alla över 75 år har rätt till service i hemmet

När du fyllt 75 år har du rätt till service i hemmet. 6 timmar i månaden kan du få hemtjänst utan biståndsbedömning. Vilket innebär att du får hjälp med städning, tvätt, renbäddning och hjälp med inköp och andra ärenden. Du bestämmer själv vad det är du behöver hjälp och stöd med i hemmet. Vi kan garantera dig över 75 år med behov 6 timmar hemtjänst.

  1. Du har rätt att välja vård- och omsorgsboende

I Botkyrka bygger vi vård- och äldreomsorgsboenden i alla stadsdelar för att du, när du behöver det, ska kunna bo kvar i din stadsdel. Det ska finnas boende för dig i alla delar av livet. Bygget av nya Botkyrka handlar om att alla ska kunna hitta en bostad som passar dem, och kunna bo kvar i sin stadsdel. Detta ska såklart också gälla när man blir äldre.

  1. Rätt till egen tid

Bara för att vi blir äldre betyder inte det att vi inte vill ge oss ut och upptäcka nya saker. När du har hemtjänst har du också rätt till en timme egen tid med din kontaktman varje månad. Under denna timme väljer du själv vad du vill hitta på. Kanske vill du bowla, eller gå på restaurang, kanske vill du göra det tillsammans med någon annan som också har egen tid.

  1. Rätt att byta insats mot en annan

Dina behov kanske inte är samma varje gång hemtjänsten kommer, då har du rätt att byta en serviceinsats mot en annan.

  1. Rätt till promenadgaranti

Du som äldre som har insatsen promenad får rätt till promenad i alla väder.

  1. Rätt att välja kontaktman

Efter det att du fått beslut om en kontaktman kan du därefter välja om du vill byta till en annan kontaktman.

  1. Rätt till trygghetslarm

Du ska inte behöva känna dig otrygg i hemmet. Därför har du rätt till trygghetslarm.

  1. Rätt att bestämma om omsorgens upplägg och innehåll

När du och din handläggare planerar din omsorg har du rätt att bestämma hur det ska gå till. Då skrivs det in i din genomförandeplan, som du när som helst har rätt att ändra i.

  1. Rätt att få mat levererad hem

Du som har omsorgsbehov har rätt att få din mat levererad direkt hem till dörren.

facebook Twitter Email