Vår största prioritering måste vara skolan!

Vår största prioritering måste vara, och är för mig, skolan! Klarar vi inte av att ha en skola där alla barn får lära sig och växa upp så kommer dagens problem blir kvar. Jag ser massa barn och ungdomar som kämpar i skolan varje dag i skolan. Men som på grund av stök eller att de inte hinner få hjälp av läraren inte lyckas så bra som de borde. Vi måste fortsätta att satsa på skolan, för att fler barn ska lyckas. 

Det finns mycket saker man kan tycka är prioriterat, infartsparkeringar, idrottshallar, bevarande av skog och mycket mer. Samtidigt som detta är viktigt kommer inget enligt mig vara mer prioriterat än skolan!

Klarar inte våra barn skolan så kommer människor fortsatt hamna utanför. Blir inte våra barn trygga och starka med ett bra våldsförebyggande arbete så kommer vi se människor som använder våld. Det är i skolan vi skapar ett tryggt och starkt samhälle. Det är också i skolan som vi bryter segregation, ger alla barn oavsett bakgrund chansen att förverkliga sina drömmar.

Därför kommer jag alltid att sätta skolan först, och kommer fortsätta göra så om väljarna ger mig stöd efter valet.

Vi har påbörjat en utveckling av skolan. Vi har anställt fler vuxna och vi har höjt alla lärares löner med 1200kr i månaden, så att de vill stanna kvar och utvecklas i Botkyrka. Men vi är långt ifrån klara, skolan kan och ska bli ännu bättre.

Vår största utmaning nu är stöket i klassrummet. Vi har massa elever som kämpar varje dag, men som inte lyckas för att de blir störda. Därför ska vi ha tydligare krav som gör att vi for ordning och reda i skolan. Läraren ska fortsatt kunna ta mobilen från eleverna i klassrummet. Vi ska anställa fler vuxna för att hålla ordning och reda.

Moderaterna går till val på att sänka skatten. Jag lovar att istället satsa på skolan. Att satsa på våra barn. För ska vi skapa långsiktig trygghet och ett starkt Botkyrka måste vi börja där. Det är enkelt, när betygen går upp, så går stöket ner och fler unga är med och stärker Botkyrka!

facebook Twitter Email