För att stärka Botkyrka behövs många som kämpar!

I mitt arbete som ansvarig politiker i Botkyrka måste jag se långt fram, åtminstone fram till 2030. Vi har startat utvecklingen av nya Botkyrka, med nya bostäder, mer välfärd, ökad trygghet en förändring större än vi sett sedan miljonprogrammen byggdes för 40 år sedan.

Vår budget för 2018 möjliggör att denna utveckling fortsätter och utgår från var vi står idag; att byggandet av nya bostäder har startat, att trycket på skolan och omsorgen är stor, och att det finns platser i vår kommun som upplevs otrygga. Därför fokuserar vi på långsiktig utveckling. Vi gör satsningar på skolan och omsorgen,…

Läs mer

Budget 2018 är krafttag för att stärka Botkyrka och skapa mer trygghet!

Nu är vi klara med budgeten för 2018 och den 23 november ska jag argumentera för den i kommunfullmäktige. Det ska bli spännande, för Botkyrka är i en spännande fas, något är på gång, något som vi måste förvalta och stärka. Därför lägger vi en budget för att stärka hela Botkyrka.

Vi har påbörjat bygget av det vi kallar nya Botkyrka. Vi ska bygga 4000 bostäder på fyra år. Det gör både att vi Botkyrkabor ska kunna hitta den drömbostad som vi vill ha, i alla våra stadsdelar. Men det gör också att vi skapar tryggare och modernare stadsdelar. Nu ska vi stärka denna utveckling, för…

Läs mer

Utvecklingen av centrala Tullinge

Nu tar vi nästa steg om centrala Tullinge! Denna gång ska vi göra det djupgående och i dialog med Botkyrkabor från början. Från att jag meddelade att vi inte skulle gå vidare med utvecklingen av Idéhuset har vi jobbat vidare med hur vi ska utveckla centrala Tullinge. Nu har vi lyckats samla alla markägare i…

Läs mer
facebook Twitter Email