Vår största prioritering måste vara skolan!

Vår största prioritering måste vara, och är för mig, skolan! Klarar vi inte av att ha en skola där alla barn får lära sig och växa upp så kommer dagens problem blir kvar. Jag ser massa barn och ungdomar som kämpar i skolan varje dag i skolan. Men som på grund av stök eller att de inte hinner få hjälp av läraren inte lyckas så bra som de borde. Vi måste fortsätta att satsa på skolan, för att fler barn ska lyckas. 

Det finns mycket saker man kan tycka är prioriterat, infartsparkeringar, idrottshallar, bevarande av skog och mycket mer. Samtidigt som detta är viktigt kommer inget enligt mig vara mer prioriterat än skolan! Klarar inte våra barn skolan så kommer människor fortsatt hamna utanför. Blir inte våra barn trygga och starka med ett bra våldsförebyggande arbete så…

Läs mer

Omsorg med riktiga valmöjligheter

Äntligen! Nu tar vi för mig och många äldre i Botkyrka ett efterlängtat och viktigt beslut. Vi ökar valmöjligheterna i omsorgen och gör så att du får bestämma mer!

För mig är detta mycket viktigt. Först och främst är våra seniorer värda en bra omsorg, och bara för att man blir äldre så ska man inte sluta bestämma över sin vardag. Men också på ett personligt plan. När min pappa fick sin alzheimer diagnos stod jag och min bror inför många nya beslut. Rätten…

Läs mer

Vi måste tillsammans får bort knarkhandeln från våra gator!

Som kommunstyrelsens ordförande jobbar jag aktivt för att skapa mer trygga och trivsamma stadsdelar. Det handlar om allt ifrån nya bostäder, mer belysning, mer idrottsplatser, föreningsaktiviteter, lugn skola och mycket mer. Men en sak som jag fokuserar just nu på är knarkhandeln. Den sker mer och mer öppet och är en mycket viktig del att få bukt på för att skapa trygghet i våra stadsdelar. De senaste åren har något hänt, både de som säljer och de som köper är mer öppna med det. Det är oroande. Detta skapar naturligtvis oro och är ett problem för våra stadsdelar.

 Man ska veta att om man säljer knark i Botkyrka så vet polisen om det och får det på film. Det är en del i polisens utökade arbete i vårt samarbete för mer trygghet. Men utmaningen är större. Idag så vet de som säljer hasch, att om de blir tagna av polisen så kommer de…

Läs mer
facebook Twitter Email